Seleccionar página

SERVEI

LABORAL

Les constants modificacions de la normativa laboral i de la Seguretat Social fan i exigeixen un assessorament específic a les empreses. Per això, un equip de professionals s’ocuparà de tota la gestió interna i externa davant de l’empresa i l’administració.

Els serveis més representatius són:

    • Inscripcions de l’empresa a la Seguretat Social i règims especials (autònoms, agraris, de la llar…).
    • Altes i baixes a la Seguretat Social.
    • Contractes de treball a treballadors, bonificacions i pròrrogues, així com la capitalització de desocupació.
    • Confecció de nòmines.
    • Preparació de liquidacions de Seguretat Social, TC1, TC2 amb tramitació informatitzada (sistema RED).
    • Comunicats de baixa mèdica per maternitat o paternitat, malaltia i accident de treball.
    • Pensions i prestacions a la Seguretat Social: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, incapacitat temporal, ajudes familiars…
    • Declaracions IRPF, resum anual, certificats de retencions i retribucions anuals.
    • Redacció de cartes d’acomiadament i sancions. Recursos en relació a la Seguretat Social i al departament de treball.
    • Representació davant de l’administració (inspeccions de treball, CMAC…)
    • Processos davant de la jurisdicció laboral.
    • Confecció de memòries, tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (EROS) i d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOS) per a les empreses.

CONTACTAR

C/ JOAN MARAGALL, 36 ENTRESOL B
17002 | GIRONA

972 21 60 17
675 88 89 46

administracio@gabinetdalmau.com