Seleccionar página

SERVEI

COMPTABLE

L’experiència, la professionalitat i la informació econòmica i financera adequada de l’empresa és imprescindible per aconseguir, assistir, planificar i gestionar la problemàtica comptable.

Amb els principis i normes de comptabilitat vigents, vetllarem per la vostra empresa duent a terme tots els processos comptables donant un assessorament objectiu i clar del seu estat comptable i financer.

Oferim:

 • Comptabilitat d’empreses, autònoms, professionals, associacions, fundacions i comunitats de béns.
 • Assessorament periòdic sobre assentaments i aplicacions del pla comptable.
 • Anàlisi periòdic (mensual, trimestral, anual) del balanç i del compte de resultats.
 • Càlculs i confecció de quadres d’amortització.
 • Actualització d’actius.
 • Preparació i confecció del tancament comptable de l’exercici.
 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat i la seva legalització al Registre Mercantil.
 • Edició d’informes: estudi econòmic, financer, comparativa de ràtios i gràfics.
 • Altres actuacions en matèria comptable.

   CONTACTAR

   C/ JOAN MARAGALL, 36 ENTRESOL B
   17002 | GIRONA

   972 21 60 17
   675 88 89 46

   administracio@gabinetdalmau.com