Inici   |   Empresa   |   Serveis   |   Situació   |   Contacte   |   Enllaços   |   Calendaris     
Fiscal i Tributari
Comptable
Mercantil
Laboral
Jurídic
Assegurances
Administratiu
Serveis Fiscals i Tributaris


La informació personalitzada, la planificació fiscal i l’assessorament permanent de totes les obligacions tributàries són el nostre objectiu que oferim a les empreses perquè compleixin amb les normatives fiscals i tributàries vigents en cada moment.
 • Planificació fiscal personalitzada i el seu seguiment per a empresaris, particulars i societats.
 • Representació davant l’administració tributària estatal, autonòmica o local.
 • Informació contínua de les novetats fiscals.
 • Assessorament permanent, gestió i liquidació:
  • Assistència de recursos, requeriments i inspeccions.
  • Assistència, tramitació en l’obertura d’empreses de nova creació.
  • Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments.
  • Declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Estimació objectiva: Mòduls
  • Estimació directa normal i simplificada.
  • Pagaments fraccionats de l’IRPF.
  • Declaracions trimestrals i resum anual de l’IVA.
  • Declaració d’operacions intracomunitàries i d’operacions amb clients i proveïdors.
  • Impost de societats.
  • Comptes anuals.
  • Alta, baixa o modificació del cens a hisenda i de l’IAE.
  • Impost de transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD).
  • Impost de successions i donacions (ISD).
  • Altres tributs...
GIRONA - c/Joan Maragall, 36 Entl. B, 17002 GIRONA - Tel. 972 216 017 - 972 216 144 - Fax 972 220 039
TORROELLA DE MONTGRÍ - Pssg. Catalunya, 19 Baixos, 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ - Tel./Fax 972 759 583
Avís Legal  |  Mapa Web